Logo
de ludwigs

De Ludwigs

Category:
Gaffer, Licht, Serie

Producent Blooming Film
DOP Jorrit Garretsen
Gaffer Thomas Jeninga

Share:    Twitter  ·  Facebook  ·  Google+  ·  Pinterest

Voetbalmeisjes

Gaffer, Licht, Serie

Voetbalmeisjes – producent Bos Bros – DOP Jelle van der Does – Gaffer Thomas Jeninga

Buut vrij

Film, Gaffer, Licht

Producent Bos Bros | DOP Thomas Leermakers | Gaffer Thomas Jeninga

Spangas in actie

Film, Gaffer, Licht

spangas-film